Image
Bekir Karadeniz
Buldum


Söz & Müzik: Bekir Karadeniz
Buldum

Aradım kendimi üç bin yıl düşte
Deryada bir garip Yunus’ta buldum
Karlı dağ başında boranda kışta
Aştım Horasan’ı Hınıs’ta buldum

Bin can barındırır bir avuç çamur
Bazı elmas olur bazı da kömür
Dolaşarak Leyla diye bir ömür
Düştüm kızgın çöle Tunus’ta buldum

Musa’nın arayıp durduğu Tur’da
Karanlık içinde gördüğüm nurda
Sarı yıldızlardan öte bir yerde
Son durak öncesi Venüs’te buldum

Dicle’nin Fırat’ın gidiş yönünde
Ağrı’nın Deniz’e bakan yanında
Varmak için benden bana sonunda
Hesap kitap edip sinüste buldum
Kazım Birlik
Arzum Kaldı

Söz: Xodlu Saidi
Müzik: Bekir Karadeniz
Arzum Kaldı

Yüksektir yarin ayvanı
Eremedim arzum kaldı
Bir doyunca yar yüzünü
Göremedim arzum kaldı

Bu gece yar temaşalar
Oynasın beyler paşalar
Yar koynunda menemşeler
Deremedim arzum kaldı

Said’im şems ü çıraklar
Bitmez gönlümde firaklar
Yar yolu oldu ıraklar
Varamadım arzum kaldı
Ali Asker Arduç
Ararsın Beni


Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Ali Asker Arduç
Ararsın Beni

Katlim için hazırlanıp fermanım
Çakılır çakılmaz ararsın beni
Gücümü yitirip bedenden canım
Çekilir çekilmez ararsın beni

Çektiğim her cefa senin yüzünden
Ayrılmadım bir kez olsun sözünden
Gün gelir de kanlı yaşlar gözünden
Dökülür dökülmez ararsın beni

Uçtu geçmez ele gönlümün kuşu
Ayrı bilemeden gerçeği düşü
Bir damla Deniz’de mezarım taşı
Dikilir dikilmez ararsın beni
Besime Arı
Beni Beni


Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Gökhan Temur

Yönetmen: Erkan Çanakçı
Beni Beni

Yapıştı canıma gayrı vazgeçmez
İçten içe yiyor kurt beni beni
Öyle alıştım ki ben bu yaraya
Artık öldüremez dert beni beni

Zaman oldu kendi kendime kaldım
Bazen ise çıkar yolu zor buldum
Vuruldum kırıldım yine de doldum
Bütün bunlar etti sert beni beni

Deniz’lerde senden ayrı kalırsam
Sevdiğimsin diye seni bilirsem
Gün gelir de bu uğurda ölürsem
Bir tek yüreğinle ört beni beni
Kazım Birlik
Ağlarım


Söz: Aşık Şöhreti
Müzik: Bekir Karadeniz
Ağlarım

Hey yarenler bu bahçede
Bülbülüm güle ağlarım
Kıymetimiz bir akçede
Tez düştüm dile ağlarım

(Bağlantı)
Kısmetimi yel almıştır
Ben sevmişim el almıştır
Bizi zaten sel almıştır
Dolmuşum göle ağlarım

Ben Şöhreti şehirlere
Şeker derim zehirlere
Gözyaşlarım nehirlere
Götüren sele ağlarım

(Bağlantı)
Hamdi Tanses
Fatsa'nın İçinde

Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Hamdi Tanses
Fatsa'nın İçinde
               Fikri Sönmez’e (1938-1985)

Fatsa’nın içinde bir koca çınar
Çınarın üstünde turnalar döner
Ağlasam sızlasam el beni kınar
      Gelin dostlar gelin ben gider oldum
      Bilmem ki kimlerin gönlüne doldum

Fatsa’nın dağında alevler Sönmez
Amasya’ya giden geriye dönmez
Sol yanım yaralı ağrısı dinmez
      Gelin dostlar gelin ben gider oldum
      Bilmem ki kimlerin gönlüne doldum

Fatsa’nın önünden kervanlar geçer
Bağında kırmızı gülleri açar
Sırası gelenler dünyadan göçer
      Gelin dostlar gelin ben gider oldum
      Bilmem ki kimlerin gönlüne doldum

Fatsa’nın dört yanı olmuştur duman
Göz gözü görmüyor halimiz yaman
Deniz fırtınalı vermiyor aman
      Gelin dostlar gelin ben gider oldum
      Bilmem ki kimlerin gönlüne doldum

Kazım Birlik
Sesi Çıkmıyor


Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Kazım Birlik
Sesi Çıkmıyor

Dikenler her yanı sardı
Güllerin sesi çıkmıyor
Yapraklar kendini yordu
Dalların sesi çıkmıyor

Gerçek sırta gelir ağır
İstediğin kadar bağır
Hiçbir sultan değil sağır
Kulların sesi çıkmıyor

Bu dünyayı yıkan gider
Canlıya hor bakan gider
Deniz'lere akan gider
Sellerin sesi çıkmıyor
Kazım Birlik
Turnalar


Söz: Aşık Özeri
Müzik: Bekir Karadeniz
Turnalar

Gurbet ellerinde kaldım yalınız
Sesime ses katın telli turnalar
Bizim ele uğrar ise yolunuz
Bir haber getirin allı turnalar

Uçun boynunuzu uzatın gelin
Kanatlarınızı bezedin gelin
Aman kendinizi gözetin gelin
Alıcı kuş sağlı sollu turnalar

Özeri’yim yine çıktım çileden
Gurbet beni yakıp yakıp kül eden
Yine bir haber yok bana sıladan
Ötüşünüz dertli belli turnalar


Bayar Şahin
Deli Çoruh

Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Bayar Şahin
Deli Çoruh

Koştun diyardan diyara
Bıkmadın mı deli Çoruh
Bunca fidanı kökünden
Sökmedin mi deli Çoruh

Aldın tarlayı mereği
Yıktın ocağı direği
Suyunla nice yüreği
Yakmadın mı deli Çoruh

Bazı coştun çağlar oldun
Bazı kan yaş ağlar oldun
Bazı kolum bağlar oldun
Sıkmadın mı deli Çoruh

Ağırladın çok boyları
Saydırdın günü ayları
Alıp götürdün köyleri
Yıkmadın mı deli Çoruh

Her şeye açtın koynunu
Bozdun çoğunun oy’nunu
Nice ananın boynunu
Bükmedin mi deli Çoruh

Girdin toprağın özüne
Can verdin bahar yazına
Damla olup gökyüzüne
Çıkmadın mı deli Çoruh

Dalgalıdır engin böğrü
Kimi yüksek kimi eğri
Kelkit’ten Batum’a doğru
Akmadın mı deli Çoruh

Günü gelir devran döner
Biter bu acılar diner
Elbet can ateşi söner
Bakmadın mı deli Çoruh

Dokundun suya sabuna
Sığamaz oldun kabına
Kaç insanı taş dibine
Sokmadın mı deli Çoruh

Başında bir pınar vardı
Terk ettirdi yeri yurdu
Yeterince dünya derdi
Çekmedin mi deli Çoruh

Taş yükledin kucaklara
Köşelere bucaklara
Kuru incir ocaklara
Dikmedin mi deli Çoruh

Bilseydim iyi huyunu
Görseydim ince boyunu
KaraDeniz’e suyunu
Dökmedin mi deli Çoruh
Nazlı Öksüz
Elbet

Söz: Bekir Karadeniz
Müzik: Kazım Birlik


Elbet

Bu dünyayı baki sanıp kananlar
Ecel şerbetini içerler elbet
Gerçek ateşine daim yananlar
İyiden kötüyü seçerler elbet

Çok devirler oldu aynı işleyen
Yüze gülüp ardı sıra taşlayan
Daha yaz gelmeden dağda kışlayan
Şaşırmış çağları göçerler elbet

Yaren  Deniz’ine zehir dökenler
İnsan arasına sınır çekenler
Sevgi tarlasına rüzgar ekenler
Gün gelir fırtına biçerler elbet